To, že někde stojí nějaký dům, neznamená, že se do něj lidé jenom nastěhují a žijí v něm, aniž by se musel kdokoliv o cokoliv starat. Starat se je tu určitě potřeba, a to i tehdy, když v takovém objektu nežijí nějaké pochybné existence, které by ho soustavně devastovaly. Protože se vždycky objeví nějaké třeba i drobnosti, které by mohly mít na řádné užívání takové nemovitosti vliv, a to už ani nemluvě o byrokracii a finančních záležitostech, které se tohoto týkají.

historická chalupa

A tak každý objekt potřebuje svého správce. A zejména v případě, že jde o nemovitost náležející více vlastníkům, by to mohlo být třeba i hodně složité. Protože spoléhat se mezi více vlastníky a uživateli na to, že něco udělá někdo z těch ostatních, se obvykle nevyplácí, a nikdo na druhou stranu nehodlá vyvíjet vlastní aktivitu, pokud by z toho nic neměl a dělal tak ostatním vlastně jenom slouhu. Nehledě na to, že na něco takového nemá obvykle leckdo čas. A nemovitosti si žádají své.

A jak si potom s takovou správou poradit? Co udělat, aby vše fungovalo tak, jak to fungovat má? V moravské metropoli je zřejmě nejjednodušší, když se tu o všechno postará brněnská správa nemovitostí. Proč by se tu někdo z vlastníků a uživatelů nemovitostí namáhal, když to může jednoduše nechat na ní, zaplatit si její služby a pak si jenom spokojeně žít?

starý dům

Dotyční se komukoliv postarají jak o fungování všeho, co tu fungovat má, tak i o veškerou byrokracii, a jak se mnou budete určitě souhlasit, pokud víte, co to obnáší, je to pomoc k nezaplacení. A současně k zaplacení. Protože ne každý dokáže provádět údržbu a opravovat všechno, co se v takovém domě může pokazit, ne všichni se vyznáme v tom, jak naplánovat a zajistit pravidelné revize, ne každý se hrne do zajišťování si služeb od různých dodavatelů energií a služeb. A třeba účetnictví, statistiky a uhánění dlužníků jsou kapitolou samy pro sebe. A proč by si to někdo neusnadnil, že?