Jedním z pilířů prosperující společnosti, či výrobního závodu je skladové hospodářství. Jsou provozy a odvětví, kde se skladováním nazývá volně ložený materiál na volném prostranství, ale jsou i obory, kde skladování musí splňovat ty nejpřísnější bezpečnostní, ekologické a hygienické podmínky. Rádi bychom se zmínili o velmi sofistikované řadě výrobků a to o IBC kontejnerech (z anglického Intermediate Bulk Container). Slouží k bezpečnému skladování a dopravě různých tekutin, včetně tekutin lidskému organizmu nebezpečných a jejich krychlový tvar, umožňuje mnohem větší skladovatelnost, než nádoby válcového tvaru, které se běžně využívají. Naše IBC kontejnery členíme do tří základních řad.

ibc nádrže

IBC kontejnery Combo Life pro přepravu tekutin, plně omyvatelný a při zpětné přepravě zabírá minimum prostoru díky systému bag in box. IBC kontejnery Excelsior pro venkovní použití a extrémní podmínky, výhodou je možná výměna jednotlivých komponentů při poškození. IBC kontejnery Fructus, vhodné pro skladování a transport ovocných šťáv a protlaků. Jako u všech výrobků nabízíme i zde možnost pronájmu IBC kontejnerů. Tento pronájem, jednak je finančně úsporný pro zákazníka, ale šetří i administrativu a vést skladovací řízení ve stavu a účetnictví.

Jako náš příspěvek zavádění technologických novinek do praxe, jsme zavedli Sledování IBC nádrží technologií s příslušenstvím SmartLink, kdy zabudovaný čip v IBC kontejneru, nebo paletě dokáže v daný okamžik přesně lokalizovat polohu, či místo, kde se daný kontejner, či zboží pohybuje. Samozřejmostí je, že jako výrobce zajišťujeme, dostatečnou kapacitu výroby příslušenství k našim výrobkům.

doprava

Řada ocenění našich výrobků ukazuje, že jsme se vydali správnou cestou. Jako globální výrobce s pobočkami v řadách zemí, jsme si vědomi i naší odpovědnosti v určování směru a trendů, ve skladovací a transportní technice. Již při vývoji nových výrobků, zohledňujeme hlediska, nejen ekonomické, ale i ekologické. Všechny naše výrobky musí splňovat ty nejpřísnější hygienické normy, jsou v 100% recyklovatelné a náš program pronájmu již vyrobených produktů, bezesporu přispívá k naplnění naší firemní filozofie, kde jsou hlavní priority, spokojený zákazník, spokojení zaměstnanci a ochrana životního prostředí.