Hru Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum hrály už děti v 80., 90. letech 20. století. A jak že se vlastně hraje? Mohou ji hrát nejméně tři hráči. Vybere se jeden vyvolávač, který si stoupne někde v přírodě k cílové čáře. Ta může být na hřišti, na louce, v lese, nejlépe u zdi, stromu nebo plotu. Vyvolávač stojí zády k ostatním hráčům, kteří jdou na čáru startovní – vzdálenou od cíle tak daleko (cca 10 m), aby bylo slyšet vyvolávačova zvolání oné formulky – Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Jsou to nápoje, které nám vlévají energii do těla, a tak jako by pomáhala v běhu hráčům ze startu, kteří se na tato slova rozeběhnou, aby co nejdříve dorazili k cíli. Jakmile však uslyší poslední slovo „bum“, otočí se vyvolávač čelem k ostatním a ti se musí zastavit. Pokud vyvolávač zahlédne někoho v sebemenším pohybu nebo zavrávorání, posílá ho zpět na startovní čáru.

káva s cukrem

Poté se znovu vyvolávač otočí zády a vše se opakuje. Tedy opět zvolá: „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum.“ Skupinka pokračuje v běhu z místa, kde skončila po první výzvě čarovné formule. Takto až do té doby, než některý z hráčů dorazí do cíle jako první. Vyvolávačem se pak stává on.

tři malí hráči

Druhá hra – Honzo, vstávej! je podobně laděná do pohybu a mohou ji také hrát nejméně tři hráči. U cílové čáry však vyvolávač zády ke skupince hráčů u startu volá jinou formulku: „Honzo, vstávej!“ Ostatní u startu se ptají: „Kolik je hodin?“ Vyvolávač odpovídá podle momentálních nápadů různý počet kroků, skoků libovolných zvířat. Prostě dává pokyny skupině, jak se má přibližovat k cíli. Například: „Pět kroků medvědích.“ Hráči se snaží dostat od startu k cíli pěti dlouhými kroky – napodobujícími medvěda. Pak vyvolávač opět zvolá: „Honzo, vstávej!“ Ostatní se ptají: „Kolik je hodin?“ Následuje další odpověď vyvolávače. Například tři žabí skoky – hráči skáčou z podřepu. Nebo sedm slepičích kroků – ujdou malé kroky, deset mravenčích – ty budou hodně malé. Také vyvolávač může říct, že hodinky jdou pozpátku – tedy se hráči vrací na start. Nebo že hodiny spadly do záchodu – hráči si sednou do dřepu. Vyhrává ten hráč, který se do cíle dostane jako první, a tak vystřídá vyvolávače.