Navzdory tomu, že máme pomÄ›rnÄ› sluÅ¡nou síť veÅ™ejné hromadné dopravy, ji využívá relativnÄ› málo lidí. Naprostá vÄ›tÅ¡ina dává pÅ™ednost osobní dopravÄ›, aÄkoliv tato je dražší, zvláštÄ› v dlouhodobém horizontu, nehledÄ› na vliv na životní prostÅ™edí. Je tedy jasné, že by se na té veÅ™ejné dalo leccos zlepÅ¡it.

 

V první Å™adÄ› lidem vadí zpoždÄ›ní. JistÄ›, mnohdy za nÄ› dopravci nemohou. Obvykle je způsobeno nÄ›jakou neÄekanou událostí, například dopravní nehodou, kvůli které se vytvoří kolony. Stejný problém může způsobit i oprava silnice. Ta Äasto znamená buÄ zdržení v podobÄ› kolony, nebo objížÄky. V každém případÄ› to znamená, že autobus Äi vlak nedojede do stanice ve stanovenou dobu.

 

vnitřek autobusu

 

To může způsobit cestujícím problémy, zvláště těm, co pospíchají do práce. Pro ně může každé zdržení znamenat potíže se šéfem, a pokud je dlouhé například půl hodiny, pak mohou dostat i srážku ze mzdy.

 

JistÄ›, můžeme namítnout, že tito lidé mohou jet dřívÄ›jším spojem. Problém je vÅ¡ak zejména na malých vesnicích, kam například autobusy zajíždí dvakrát Äi tÅ™ikrát dennÄ›. Zde lidé nemají příliÅ¡ na výbÄ›r, a tak je pro nÄ› každé zdržení katastrofální.

 

klasický autobus

 

OpoždÄ›ný příjezd vÅ¡ak není jediným problémem, se kterým se mohou lidé setkat. Je zde i fakt, že například autobusy jsou pomÄ›rnÄ› nepohodlné. ÄŒasto v nich není příliÅ¡ místa na nohy, a to ani v tÄ›ch lepších. Pokud je navíc úplnÄ› plný, lidé se maÄkají jeden na druhého.

 

S tím souvisí i problém spolucestujících. Zdaleka ne vÅ¡ichni se chovají sluÅ¡nÄ›. NÄ›kteří stráví celou cestu hlasitým telefonním hovorem, další si pouÅ¡tí nahlas muziku (neboÅ¥ nejspíš neslyÅ¡eli o sluchátkách), jiní zase nechávají své ratolesti kÅ™iÄet a pobíhat sem a tam.

 

Není tedy divu, že velká Äást lidí dá pÅ™ednost osobní dopravÄ›, pokud má takovou možnost. RozhodnÄ› by tedy stálo za to se nad touto situací zamyslet. Podpora veÅ™ejné hromadné dopravy je totiž to nejlepší, co v souÄasnosti můžeme udÄ›lat.