Nikomu z nás zaručeně neuniklo, co se u nás v poslední době všechno událo. A určitě se shodneme na tom, že nešlo o nic příjemného a že kdyby to bylo možné, raději bychom se tomu vyhnuli. Jenže vyhnout jsme se tomu dost dobře nemohli, protože byly na vině koronaviry, jež jsou pouhým okem neviditelné, a tudíž nikdo z nás neví, na kterém místě se právě vyskytují, aby na ono místo jednoduše nešel.
Momentálně se sice zdá, že máme to nejhorší za sebou, někomu by se mohlo pomalu začít i zdát, že bychom mohli na všechno to prožité zapomenout a vrátit se zase k relativně normálnímu životu, ale je tomu skutečně tak? Není.

slečna v roušce

Pokles počtů nakažených by se mohl zase změnit v růst, mohly by se objevit nějaké ty další mutace, prostě by mohlo být opět zle. A mohlo by se stát, že se jednoho dne zase zavře a zakáže vše, co se zavřít a zakázat dá, jak jsme toho byli svědky v uplynulém období.
A jak se tomuto nepříznivému trendu vyhnout? Jak efektivně bojovat s oním proklínaným koronavirem, jak učinit pandemii minulostí? Prý jedině očkováním. Ovšem očkování neprobíhá zase až tak rychle, a než se všichni dočkáme, mohlo by se leccos zase zkomplikovat. A proto je záhodno využívat i antigenní testy ze slin. Ty nás sice nevyléčí, ty s pandemií samy neskoncují, ale přesto sehrávají nezanedbatelnou úlohu.

zeměkoule s rouškou

Protože se jimi lehko a rychle zjistí, kdo je a kdo není nakažen, tyto odhalí i bezpříznakově nakažené lidi, tedy ty, jež by nikdo jiný neodhalil, a když se ví, kdo je nakažen, je pochopitelně možné ho až do vyléčení oddělit od těch zdravých a tím zajistit, že se přibrzdí šíření nákazy. Což je pochopitelně více než zásadního významu.
A proto by tyto testy neměly chybět nikomu, proto bychom si je měli pořizovat a využívat je. Protože se dá s jejich pomocí dosáhnout toho, čeho už dávno všichni dosáhnout chceme. Normálního života.