Přírodní i jiné katastrofy jsou pro člověka součástí života. Několikrát do roka slyšíme o vichřicích, povodních, požárech či dokonce tsunami, která zasáhne rozsáhlou oblast. O zemětřesení a vulkanické činnosti nemluvě. Škody jsou většinou rozsáhlé a nezřídka se dokonce objevují oběti na životech. Na zasažených místech většinou chybí zdravotní či finanční prostředky a jiné zásoby pro postižené katastrofou. Málokdy se za život nesetkáte s příbuzným či kamarádem, který odcestoval na dovolenou do pozdějšího epicentra katastrofy nebo tam dokonce bydlí. V takové situaci přijde strach o blízké a snaha se ubezpečit, že jsou v pořádku.
velká voda
Pomoc a podporu v takových situacích nabízí jedna z nejznámějších sociálních sítí. Facebook na svých stránkách zavedl tzv. Krizové centrum. Zde se můžete dozvědět o právě probíhajících katastrofách, ujistit se, zda jsou vaši blízcí v pořádku, přispívat postiženým oblastem či organizovat sbírky. O vzniklé katastrofě informuje facebook celosvětová agentura pro hlášení krizí. Pokud jste umožnili vaši lokalizaci skrze telefon nebo tablet a nacházíte se v právě postižené oblasti, můžete být vyzváni k uvedení informace pro své přátele, zda jste v bezpečí. Pokud byste vyzvání obdrželi a netýkalo se vás, je i tato možnost odpovědi na stránkách dostupná.
zaplavená lavička
V rámci této služby je zde i možnost přímého příspěvku finanční částky postiženým oblastem. Tuto funkci zaštiťuje nezisková organizace Global Giving, která působí na trhu již od roku 2002 ve Spojených státech a podílí se na sbírkách a různých charitativních projektech pro oblasti a obyvatele postižených oblastí. Od roku založení vybrala již přes 228 milionů dolarů pro projekty realizované ve 170 zemích světa. Nemusíte mít v tomto případě žádné obavy, že by se váš příspěvek dostal do nesprávných rukou.
sportovní povzbuzování
Existuje i možnost vyvinout vlastní iniciativu a vytvořit sbírku pro neziskovou organizaci či pro přítele na facebooku, který se nachází v postižené oblasti. Nesmíte však zapomenout, že nezisková organizace má právo využít obdržené peníze podle vlastního úsudku. Tato funkce organizovat vlastní sbírku je, bohužel, prozatím dostupná pouze ve Spojených státech a musíte mít alespoň 18 let pro vytvoření takovéto sbírky.