Všichni rodiče se dříve či později dostanou do situace, kdy jim jejich malé dítko u peněžního bankomatu šeptá prosbu o sdělení tajného čísla, aby si mohlo také vyzkoušet, jak ten záhadný stroj funguje. V tomto případě je pak na místě začít se poohlížet po možnosti zřídit milovanému dítku vlastní bankovní účet.
panáček s kreditkou
Ač je možnost zřídit účet již v době narození, většina rodičů si počká právě na ten zvídavý okamžik, kdy pak hrdé dítko může přijít se svým rodičem do vybraného bankovního ústavu a o tuto službu požádat. V dnešní době umožnuje zřídit účet pro dítě do 15 let věku několik bankovních ústavů a jejich služby se v lecčems liší.  V drtivé většině případů navštívíme svůj bankovní ústav a nový účet je přiřazen k našemu internetovému a mobilnímu bankovnictví. Do tohoto okamžiku jsou služby jednotlivých poskytovatelů víceméně stejné. Nyní si ovšem musíme odpovědět na otázku, jak moc aktivní či pasivní účet chceme. Každopádně v každém případě je účet a prostředky na něm pod naprostým dohledem rodičů. Pokud je Vaše dítě více zvídavé a nestačí mu pouze sledovat, jak peníze na jeho účtu přibývají, využijete spíše nabídku, která k dětskému účtu nabízí více služeb. Váš malý ekonom si pak může ke svému účtu zřídit i spořící podúčty s vlastními názvy, mezi nimiž si převádí peníze dle momentální potřeby, takže okamžitě vidí, kolik peněz ještě musí uspořit na kolo a kolik na nový telefon. Zde je nutné zdůraznit, že malý vlastník účtu může provádět transakce pouze mezi vlastními účty a rodič k nim má vždy přístup. Ten také může převádět peníze z dětského konta na konto rodinné.
Po dalších pár letech se dítko dostane do věku, kdy chce svoje peníze aktivně používat a nechce být již závislé na pomoci rodičů. Pak přichází na řadu první bankovní karta. Banky ji nabízejí většinou od věku 8 let a je plnohodnotnou platební kartou. Proto je zde na místě poukázat na nutnost nastavení bezpečnostních prvků a limitů pro povolené platby. Kontrola je pak opět v rukou rodičů.
tři dětské kasičky
Dětský účet se ve většině bank pro 15 leté teenagery převádí na studentské konto, které již je téměř plnohodnotným bankovním účtem.
Ač již zřizujeme dětské nebo studentské konto, je třeba se zajímat o poplatky za výběry z bankomatů. V tomto se jednotlivé nabídky bohužel liší a i u studentských účtů tyto služby některé banky zpoplatňují nebo určují podmínky, za jejichž splnění je poplatek roven 0 Kč. Každopádně se v době moderních technologií bez internetového a mobilního bankovnictví již těžko obejdeme. Dětské účty mohou přirozenou formou připravit naše děti na virtuální svět peněžních transakcí a mohou jim pomoci pochopit záhadu bankomatů.